Openbaar vervoer als normaal vervoer

  • Submitted

  • Approved

  • Populair

     

Thematische categorie van het idee:: Netwerk Infrastructuur Duurzaam Herindeling van organisatiestructuur Gedragsverandering
Transport systeem:: Bus Metro Tram Trein
Wat is het doel van het idee?: Tevredenheid van OV gebruikers verbeteren
Aangemaakt: 6 jaar geleden
Aangemaakt door: Mrdh

Korte beschrijving van het idee (max 50 woorden):

De grootste uitdaging die het openbaar vervoer voorstaat ligt niet in de huid tevredenheid, stiptheid, bereikbaarheid of betaalbaarheid van het OV, maar in haar vermogen uit te groeien tot het standaardmiddel om ons door de geografische ruimte te verplaatsen. Niet alleen binnen steden, die in veel gevallen organisch gegroeid zijn en geenszins gebouwd zijn op grote stromen van auto's, maar ook tussen steden in heel Nederland is een autarkische transportvisie, waarin de reiziger zelf voor vervoer zorgt, steeds minder houdbaar. De groei van de bevolking, steeds verdere verstedelijking en de grote gevaren van het gebruik van fossiele brandstoffen nopen tot een visie waarin vervoer zo goed mogelijk en gezamenlijk - dus openbaar - georganiseerd wordt. De huidige stand van het openbaar vervoer vervult die rol niet. Het OV is nu vooral een aanvulling op andere vormen van transport, voor hen die niet beschikken over een auto, slecht ter been zijn of slechts af en toe van huis komen. Wil Nederland er voor zorgen dat jezelf vervoeren in de komende decennia een prettig gegeven in plaats van een obstakel is, dan zal het openbaar vervoer de norm voor iedereen moeten worden: rijk en arm, in de stad of op het platteland. Daarvoor is een radicale gestaltswitch nodig. Alle openbare ruimte die nu voor het weggebruik bestemd is, en dat is nogal wat, biedt meer dan genoeg ruimte voor een sterker, efficiënter, uitgebreider en vooral normaler.

Volledige beschrijving van het idee:

Iedere snelweg waar dagelijks een file staat is een plaats vaar duizenden Nederlanders zich willen verplaatsen. Files zijn een prachtige parameter om de behoefte aan OV mee te peilen, er is geen wetenschap meer nodig. Onze snelwegen zijn breed en lopen in directe lijnen door het landschap. Een ov-dienst die van deze corridors gebruik maakt en het aantrekkelijk maakt van de auto over te stappen maakt transport makkelijker. Hiervoor zijn twee dingen nodig: 1) een vorm van ov langs/op/onder/in plaats van deze wegen. Om te beginnen kunnen dat snelbussen, trolleys en later trams zijn, maar liever lichtrails, metro's of treinen; 2) per woonplaats moeten alle forenzenpeilen naar de opstapplaats van dit OV leiden, een geschakeld netwerk dus van P+R's, bussen trams etc.
Vooral in grotere steden moet op diezelfde wijze naar de openbare ruimte worden gekeken. Nederlanders hebben de unieke eigenschap afstanden onder de 5 kilometer graag met de fiets af te leggen. Onze (aan elkaar gegroeide steden) bestaan echter uit veel langere verbindingen, en daarnaast kan niet iedereen altijd op de fiets stappen. Een ov-netwerk moet niet uitgaan van bestaande lijnen en metrotunnels; in principe mag het geen probleem zijn een autostraat in een ov-straat om te zetten, maar het liefst gaan we ondergronds. Daar is geen bebouwing en alle ruimte punten in de stad met elkaar te verbinden waartussen velen zich willen verplaatsen. Opnieuw kunnen bovengrondse opstoppingen als leidraad dienen.


Deel dit idee!